Insert title here

Có 1810 thủ tục phù hợp với tìm kiếm

STT Mã số Tên thủ tục hành chính Mức dịch vụ công Lĩnh vực Thao tác
21 Thông báo nhà đủ điều kiện được bán, cho thuê, thuê mua đối với nhà ở xã hội có sẵn được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài nhà nước. 2 Lĩnh vực Nhà ở
22 Thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai 2 Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản
23 1. Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình xây dựng cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình quảng cáo; công trình di tích lịch sử - văn hoá, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng năm trên địa giới hành chính từ huyện, thị xã, thành phố trở lên; công trình xây dựng (trừ nhà ở riêng lẻ) dọc các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình xây dựng thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; công trình xây dựng thuộc dự án nhà đầu tư thực hiện ngoài các khu công nghiệp, khu kinh tế do Sở Xây dựng tổ chức thẩm định thiết kế xây dựng 3 Lĩnh vực cấp phép xây dựng
24 Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình tôn giáo 2 Lĩnh vực cấp phép xây dựng
25 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng 2 Lĩnh vực cấp phép xây dựng
26 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình quảng cáo 2 Lĩnh vực cấp phép xây dựng
27 Điều chỉnh giấy phép xây dựng 2 Lĩnh vực cấp phép xây dựng
28 Gia hạn giấy phép xây dựng 2 Lĩnh vực cấp phép xây dựng
29 Cấp lại giấy phép xây dựng 2 Lĩnh vực cấp phép xây dựng
30 Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình theo tuyến 2 Lĩnh vực cấp phép xây dựng
31 Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình 2 Lĩnh vực cấp phép xây dựng
32 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình 2 Lĩnh vực cấp phép xây dựng
33 1- Thẩm định, trình phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng vùng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND Tỉnh 2 Lĩnh vực Quy hoạch
34 2- Thẩm định, trình phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch xây dựng vùng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND Tỉnh 2 Lĩnh vực Quy hoạch
35 3- Thẩm định, trình phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND Tỉnh 2 Lĩnh vực Quy hoạch
36 4- Thẩm định, trình phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND Tỉnh 2 Lĩnh vực Quy hoạch
37 5- Thẩm định, trình phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND Tỉnh 2 Lĩnh vực Quy hoạch
38 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND Tỉnh 2 Lĩnh vực Quy hoạch
39 7- Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND Tỉnh 2 Lĩnh vực Quy hoạch
40 8- Thẩm định, trình phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND Tỉnh 2 Lĩnh vực Quy hoạch

Hiển thị từ 21 đến 40 trong tổng số 1810 kết quả.

Số hàng mỗi trang     Trang    của  91 
// ]]>