Insert title here

Có 1810 thủ tục phù hợp với tìm kiếm

STT Mã số Tên thủ tục hành chính Mức dịch vụ công Lĩnh vực Thao tác
1801 13-Phê duyệt phương án, điều chỉnh phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 3 Lĩnh vực Thủy lợi
1802 14-Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý 3 Lĩnh vực Thủy lợi
1803 15-Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp tên chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức 3 Lĩnh vực Thủy lợi
1804 16-Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp tên chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức 3 Lĩnh vực Thủy lợi
1805 17-Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước 3 Lĩnh vực Thủy lợi
1806 18-Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi 3 Lĩnh vực Thủy lợi
1807 19-Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công 3 Lĩnh vực Thủy lợi
1808 20-Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp 3 Lĩnh vực Thủy lợi
1809 21-Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước 3 Lĩnh vực Thủy lợi
1810 01 - Chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước 3 Lĩnh vực chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước

Hiển thị từ 1801 đến 1810 trong tổng số 1810 kết quả.

Số hàng mỗi trang     Trang    của  91 
// ]]>