Insert title here

Có 1810 thủ tục phù hợp với tìm kiếm

STT Mã số Tên thủ tục hành chính Mức dịch vụ công Lĩnh vực Thao tác
1 1. Cấp mới, điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III cho tổ chức. 3 Lĩnh vực Cấp chứng chỉ xây dựng
2 4. Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III. 3 Lĩnh vực Cấp chứng chỉ xây dựng
3 2. Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III cho tổ chức. 3 Lĩnh vực Cấp chứng chỉ xây dựng
4 5. Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C. 3 Lĩnh vực Cấp chứng chỉ xây dựng
5 6. Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C. 3 Lĩnh vực Cấp chứng chỉ xây dựng
6 7. Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản 3 Lĩnh vực Cấp chứng chỉ xây dựng
7 8. Cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. 3 Lĩnh vực Cấp chứng chỉ xây dựng
8 01 - Thẩm định dự án đầu tư xây dựng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (NSNN) 2 Lĩnh vực Thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định bản vẽ thi công, dự toán
9 02 - Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước 2 Lĩnh vực Thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định bản vẽ thi công, dự toán
10 03 - Thẩm định dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước 2 Lĩnh vực Thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định bản vẽ thi công, dự toán
11 04 - Thẩm định thiết kế cơ sở điều chỉnh đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách thuộc vốn đầu tư công 2 Lĩnh vực Thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định bản vẽ thi công, dự toán
12 05 - Thẩm định thiết kế cơ sở điều chỉnh đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách không thuộc vốn đầu tư công và dự án sử dụng vốn khác. 2 Lĩnh vực Thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định bản vẽ thi công, dự toán
13 06 - Thẩm định thiết kế cơ sở (trừ thiết kế công nghệ) đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách thuộc vốn đầu tư công. 2 Lĩnh vực Thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định bản vẽ thi công, dự toán
14 07 - Thẩm định thiết kế cơ sở (trừ thiết kế công nghệ) đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách không thuộc vốn đầu tư công và dự án sử dụng vốn khác. 2 Lĩnh vực Thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định bản vẽ thi công, dự toán
15 08 - Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán trong trường hợp thiết kế 2 bước đối với công trình thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách. 2 Lĩnh vực Thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định bản vẽ thi công, dự toán
16 09 - Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp thiết kế 2 bước đối với công trình thuộc dự án sử dụng vốn khác. 2 Lĩnh vực Thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định bản vẽ thi công, dự toán
17 10 - Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (trừ thiết kế công nghệ và các nội dung khác) đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách. 2 Lĩnh vực Thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định bản vẽ thi công, dự toán
18 11 - Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (trừ thiết kế công nghệ và các nội dung khác) đối với dự án sử dụng vốn khác ảnh hưởng lớn đến cảnh quan môi trường và an toàn của cộng đồng. 2 Lĩnh vực Thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định bản vẽ thi công, dự toán
19 Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất ở hợp pháp, phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, có đủ điều kiện làm chủ đầu tư và có nhu cầu tham gia đầu tư xây dựng nhà ở. 2 Lĩnh vực Nhà ở
20 Lựa chọn chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng nhà chung cư cũ, đối với trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tham gia đầu tư vốn hoặc góp vốn. 2 Lĩnh vực Nhà ở

Hiển thị từ 1 đến 20 trong tổng số 1810 kết quả.

Số hàng mỗi trang     Trang    của  91 
// ]]>