CƠ QUAN THỰC HIỆN

STT Mã số Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Thao tác
1 01 - Giao lại đất, cho thuê đất trong Khu kinh tế Lĩnh vực Đất đai
2 01 - Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ Lĩnh vực Lao động thương binh xã hội (Cấp Huyện)
3 01 - Thủ tục thành lập cơ quan hành chính Lĩnh vực Tổ chức bộ máy
4 01 - Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên - kỹ thuật hướng nghiệp tỉnh Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
5 01 - Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ; đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ Lĩnh vực Lao động thương binh xã hội (Cấp Xã)
6 BKHVCN-DTP-2821 01 - Thủ tục đánh giá, xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ
7 01 - Thủ tục đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược (trường hợp cấp lần đầu) Lĩnh vực Chứng chỉ hành nghề Dược
8 01 - Tiếp nhận công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật (Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy) Lĩnh vực Bảo vệ thực vật và Trồng trọt
9 01 - Xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập. Lĩnh vực Di sản Văn hóa
10 01 - Đăng ký Doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp tư nhân Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
11 01 - Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành
12 BTP-DTP- 276932 01 - Đăng ký tập sự hành nghề công chứng Lĩnh vực Bổ trợ tư pháp
13 DTP-285161 01 - Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Lĩnh vực Đất đai
14 01- Cấp/cấp lại (trường hợp CCHN hết hạn sử dụng)/cấp chuyển đổi/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng. Lĩnh vực Cấp chứng chỉ xây dựng
15 01- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lĩnh vực Quản lý công sản-Giá
16 01- Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác Lĩnh vực Người có công với cách mạng
17 02 - Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập. Lĩnh vực Di sản Văn hóa
18 02 - Cấp giấy phép hoạt động in Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành
19 02 - Gia hạn sử dụng đất trong Khu kinh tế Lĩnh vực Đất đai
20 02 - Hiệp thương giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính. Lĩnh vực Quản lý công sản-Giá