CƠ QUAN THỰC HIỆN

STT Mã số Tên thủ tục hành chính Mức dịch vụ công Lĩnh vực Thao tác
1 01 - Giao lại đất, cho thuê đất trong Khu kinh tế Mức độ 3 Lĩnh vực Đất đai
2 01 - Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ Mức độ 3 Lĩnh vực Lao động thương binh xã hội (Cấp Huyện)
3 DTP-284740 01 - Thủ tục thành lập cơ quan hành chính Mức độ 3 Lĩnh vực Tổ chức bộ máy
4 01 - Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên - kỹ thuật hướng nghiệp tỉnh Mức độ 3 Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
5 BKHVCN-DTP-2821 01 - Thủ tục đánh giá, xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước Mức độ 3 Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ
6 01 - Thủ tục đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược (trường hợp cấp lần đầu) Mức độ 2 Lĩnh vực Chứng chỉ hành nghề Dược
7 01 - Tiếp nhận công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật (Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy) Mức độ 3 Lĩnh vực Bảo vệ thực vật và Trồng trọt
8 01 - Xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập. Mức độ 3 Lĩnh vực Di sản Văn hóa
9 01 - Đăng ký Doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp tư nhân Mức độ 2 Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
10 01 - Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Mức độ 3 Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành
11 BTP-DTP- 276932 01 - Đăng ký tập sự hành nghề công chứng Mức độ 3 Lĩnh vực Bổ trợ tư pháp
12 DTP-285161 01 - Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Mức độ 2 Lĩnh vực Đất đai
13 01- Cấp/cấp lại (trường hợp CCHN hết hạn sử dụng)/cấp chuyển đổi/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng. Mức độ 3 Lĩnh vực Cấp chứng chỉ xây dựng
14 01- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh Mức độ 2 Lĩnh vực Quản lý công sản-Giá
15 01- Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác Mức độ 3 Lĩnh vực Người có công với cách mạng
16 02 - Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập. Mức độ 3 Lĩnh vực Di sản Văn hóa
17 02 - Cấp giấy phép hoạt động in Mức độ 3 Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành
18 02 - Gia hạn sử dụng đất trong Khu kinh tế Mức độ 2 Lĩnh vực Đất đai
19 02 - Hiệp thương giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính. Mức độ 2 Lĩnh vực Quản lý công sản-Giá
20 BTP-DTP- 276933 02 - Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Mức độ 3 Lĩnh vực Bổ trợ tư pháp