CƠ QUAN THỰC HIỆN

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Thao tác
21 01 - Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ; đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ Lĩnh vực Lao động thương binh xã hội
22 01 - Thủ tục đánh giá, xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ
23 01 - Thủ tục đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược (trường hợp cấp lần đầu) Lĩnh vực Chứng chỉ hành nghề Dược
24 01 - Tiếp nhận công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật (Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy) Lĩnh vực Bảo vệ thực vật và Trồng trọt
25 01 - Xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập. Lĩnh vực Di sản Văn hóa
26 01 - Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Lĩnh vực Xuất bản
27 01 - Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Lĩnh vực Đất đai
28 01- Cấp/cấp lại (trường hợp CCHN hết hạn sử dụng)/cấp chuyển đổi/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng. Lĩnh vực Cấp chứng chỉ xây dựng
29 01- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lĩnh vực Quản lý công sản-Giá
30 01- Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác Lĩnh vực Người có công với cách mạng
31 02 - Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập. Lĩnh vực Di sản Văn hóa
32 02 - Cấp giấy phép hoạt động in Lĩnh vực Xuất bản
33 02 - Gia hạn sử dụng đất trong Khu kinh tế Lĩnh vực Đất đai
34 02 - Thủ tục chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể cơ quan hành chính Lĩnh vực Tổ chức bộ máy
35 02 - Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Lĩnh vực Bảo vệ thực vật và Trồng trọt
36 02 - Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Lĩnh vực Bồi thường nhà nước
37 02 - Thủ tục giải quyết tiếp đoàn nước ngoài vào làm việc trên địa bàn tỉnh Lĩnh vực Lãnh sự
38 02 - Thủ tục hỗ trợ tiền thăm viếng mộ liệt sĩ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Lĩnh vực Lao động thương binh xã hội
39 02 - Thủ tục thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ
40 02 - Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ; đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ Lĩnh vực Lao động thương binh xã hội