CƠ QUAN THỰC HIỆN

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Thao tác
1 31- Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
2 33- Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y) Lĩnh vực Chăn nuôi, Thú y
3 35 - Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Lĩnh vực Chăn nuôi, Thú y
4 36 - Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký) Lĩnh vực Chăn nuôi, Thú y
5 37 - Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y Lĩnh vực Chăn nuôi, Thú y
6 38 - Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn Lĩnh vực Chăn nuôi, Thú y
7 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin) Lĩnh vực Bảo vệ thực vật và Trồng trọt
8 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp gần hết hạn) Lĩnh vực Bảo vệ thực vật và Trồng trọt
9 Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y) Lĩnh vực Chăn nuôi, Thú y
10 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Lĩnh vực Bảo vệ thực vật và Trồng trọt
11 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Lĩnh vực Bảo vệ thực vật và Trồng trọt
12 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón Lĩnh vực Bảo vệ thực vật và Trồng trọt
13 Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng Lĩnh vực Bảo vệ thực vật và Trồng trọt
14 01 - Giao lại đất, cho thuê đất trong Khu kinh tế Lĩnh vực Đất đai
15 01 - Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Lĩnh vực Chứng thực
16 01 - Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ Lĩnh vực Lao động thương binh xã hội
17 01 - Thủ tục giải quyết đi nước ngoài Lĩnh vực Lãnh sự
18 01 - Thủ tục thành lập cơ quan hành chính Lĩnh vực Tổ chức bộ máy
19 01 - Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên - kỹ thuật hướng nghiệp tỉnh Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
20 01 - Thủ tục thông báo có quốc tịch nước ngoài Lĩnh vực Quốc tịch