CƠ QUAN THỰC HIỆN

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 01 - Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế Lĩnh vực chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong gia dụng và y tế
2 01 - Giao lại đất, cho thuê đất trong Khu kinh tế Lĩnh vực Đất đai
3 01 - Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện sản xuất mỹ phẩm Lĩnh vực Mỹ phẩm
4 01 - Thủ tục đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược (trường hợp cấp lần đầu) Lĩnh vực Hành nghề Dược
5 01- Thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại cơ quan , tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND huyện, thị, thành phố Quản lý công sản-Giá
6 02 - Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm Lĩnh vực chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong gia dụng và y tế
7 02 - Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện sản xuất mỹ phẩm Lĩnh vực Mỹ phẩm
8 02 - Thủ tục đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược đối với người có Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi (trường hợp Chứng chỉ hành nghề dược đã được cấp bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp Chứng chỉ hành nghề dược) Lĩnh vực Hành nghề Dược
9 03 - Thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ Điều kiện sản xuất mỹ phẩm Lĩnh vực Mỹ phẩm
10 04 - Thủ tục đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẫm Lĩnh vực Mỹ phẩm
11 10 - Thủ tục cấp lại giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
12 Quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành đối với các dự án quan trọng quốc gia (QTQG), nhóm A, B, C Lĩnh vực Đầu tư
13 01 - Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Lĩnh vực Chứng thực
14 01 - Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ Lĩnh vực Lao động thương binh xã hội
15 01 - Thủ tục giải quyết đi nước ngoài Lĩnh vực Lãnh sự
16 01 - Thủ tục thành lập cơ quan hành chính Lĩnh vực Tổ chức bộ máy
17 01 - Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên - kỹ thuật hướng nghiệp tỉnh Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
18 01 - Thủ tục thông báo có quốc tịch nước ngoài Lĩnh vực Quốc tịch
19 01 - Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ; đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ Lĩnh vực Lao động thương binh xã hội
20 01 - Thủ tục đánh giá, xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ