CƠ QUAN THỰC HIỆN

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Thao tác
1 31- Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
2 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin) Lĩnh vực Bảo vệ thực vật và Trồng trọt
3 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (Trường hợp gần hết hạn) Lĩnh vực Bảo vệ thực vật và Trồng trọt
4 Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y) Lĩnh vực Chăn nuôi, Thú y
5 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Lĩnh vực Bảo vệ thực vật và Trồng trọt
6 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Lĩnh vực Bảo vệ thực vật và Trồng trọt
7 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón Lĩnh vực Bảo vệ thực vật và Trồng trọt
8 Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng Lĩnh vực Bảo vệ thực vật và Trồng trọt
9 01 - Giao lại đất, cho thuê đất trong Khu kinh tế Lĩnh vực Đất đai
10 01 - Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Lĩnh vực Chứng thực
11 01 - Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ Lĩnh vực Lao động thương binh xã hội
12 01 - Thủ tục giải quyết đi nước ngoài Lĩnh vực Lãnh sự
13 01 - Thủ tục thành lập cơ quan hành chính Lĩnh vực Tổ chức bộ máy
14 01 - Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên - kỹ thuật hướng nghiệp tỉnh Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
15 01 - Thủ tục thông báo có quốc tịch nước ngoài Lĩnh vực Quốc tịch
16 01 - Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ; đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ Lĩnh vực Lao động thương binh xã hội
17 01 - Thủ tục đánh giá, xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ
18 01 - Thủ tục đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược (trường hợp cấp lần đầu) Lĩnh vực Chứng chỉ hành nghề Dược
19 01 - Tiếp nhận công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật (Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy) Lĩnh vực Bảo vệ thực vật và Trồng trọt
20 01 - Xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập. Lĩnh vực Di sản Văn hóa